Financiën

 

Tarieven met ingang vanaf 1 januari 2023:

Offerkaarsje € 0,50
Graflicht € 2,00
Noveenkaars € 5,00
Misintentie € 12,00
Jubileumviering € 325,00
Huwelijksviering € 430,00
Doopsel € 50,00
Collecte (advies) € 1,00
Kerkbalans (advies) € 90,00

 

Voor tarieven uitvaart en begrafenis: Klik hier.

 

De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:

INKOMSTEN:
- vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken
- collectes voor de eigen kerk
- misstipendia
- opbrengst van kerkhof
- opbrengst pachten
- kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

UITGAVEN:
- onderhoud kerk, pastorie en begraafplaats
- reservering groot onderhoud
- kosten pastoraal team
- kosten van de eredienst
- verzekeringen
- energiekosten
- vrijwilligers


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36