Sacramenten


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING
De doop in onze kerk is een bijzondere en een feestelijke plechtigheid. Om de doop persoonlijk te maken is er voldoende ruimte voor een eigen inbreng. Tijdens de doopplechtigheid hangen we een doopschelp met de naam van uw kind en de doopdatum in de doopkapel. In een jaarlijkse viering voor dopelingen in januari kunt u de doopschelp als herinnering aan deze bijzondere dag mee naar huis nemen.

José van Wanrooij – van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen. E-mail: josevwanrooij@gmail.com Telefoonnr. 06 – 52088120. Er zijn momenteel geen gezamenlijke voorbereidingen voor de doop. Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met de pastoor.

 

EERSTE COMMUNIE
Samen met alle kinderen die de communie gaan doen werken we toe naar een feestelijke viering van hun eerste communie. Alle kinderen van de Geffense basisschool, die in aanmerking komen voor de eerste communie, krijgen een uitnodiging hiervoor. Geen uitnodiging ontvangen? Natuurlijk is er altijd voor iedereen de mogelijkheid om de eerste communie te doen. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de contactpersoon van de werkgroep, (zie werkgroepen – eerste communie).
De kinderen komen regelmatig bij elkaar. Hierbij gaan ze stap voor stap op weg naar hun eerste communie. Daarnaast zijn er enkele bijzondere vieringen, die we gezamenlijk bezoeken, zoals de presentatieviering. Het is de bedoeling dat de kinderen bij al deze gelegenheden aanwezig zijn. Dit alles zorgt ervoor dat de kinderen goed zijn voorbereid. Ook de ouders betrekken we bij de voorbereiding. U wordt uitgenodigd om bij de eerste bijeenkomst samen met uw kind aanwezig te zijn. Dan krijgt u tevens het programma van dat jaar.

 

VORMSEL
Een aantal jaren na de eerste communie, in groep 8 van de basisschool, kunnen kinderen het vormsel doen. Jongeren maken hierbij zelf de keuze of ze bij de kerk willen horen. We bereiden hen aan de hand van een vormselproject voor. Uiteraard is het voor iedereen die buiten deze leeftijdscategorie valt, mogelijk om het vormsel te doen. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met de contactpersoon van de werkgroep, (zie werkgroepen - vormsel).
We houden een aantal bijeenkomsten om, middels een project, de vormelingen voor te bereiden op het vormsel. Voorafgaand aan de bijeenkomsten is er een informatieavond voor ouders en vormelingen.

 

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN
José van Wanrooij verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen. E-mail: josevwanrooij@gmail.com, telefoonnr. 06 – 52088120. Er is geen gezamenlijke huwelijksvoorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken die in de huwelijksviering voorgaat.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36