Nieuws


PASTOOR SPIJKERS 50 JAAR PRIESTER
Onze oud-pastoor Leendert Spijkers is op 29 mei 2021 50 jaar priester.
De viering van dit gouden priesterfeest wordt in Oirschot i.v.m. corona een jaar uitgesteld.
Wilt u de pastoor een kaartje sturen dan is dit zijn adres: Sint Jorisstraat 16, 5688 AS Oirschot.

VORMSEL 4 juni 2021
Op vrijdag 4 juni wordt het Vormsel toegediend door Mgr. G. de Korte
in de kerk van Heesch aan de vormelingen van parochie De Goede Herder.
Wij feliciteren uit Geffen:
Thijs Ketelaars en Stan Lepoutre.


KERKBALANS 2021

In januari vragen we aandacht voor Actie Kerkbalans.

Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie.

Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
U krijgt hiervoor een envelop in de bus. U kunt ook uw bijdrage rechtstreeks overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021.


TERUGBLIK 2020
Wat hebben we samen een bijzonder jaar achter de rug. Ook onze geloofsgemeenschap heeft dat ondervonden.
Lees hier: De terugblik van 2020


Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen
Vanaf zondag 25 oktober zullen de vieringen van zondagmorgen 09:30 uur uitgezonden worden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').


 

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.
 

KERKBALANS 2021
Tussenstand Kerkbalans 2021: € 15.533,00


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN              
Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.
Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Diny Timmermans 073 – 5322084.


OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS
De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN
Contactpersoon: Frans Rovers
tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508
of e-mail: torenmuseum@gmail.com


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.
 

TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36