Nieuws

 

NIEUW! Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen
Vanaf zondag 25 oktober zullen de vieringen van zondagmorgen 09:30 uur uitgezonden worden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').

WE VERWELKOMEN:
Henny van den Berg, als vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap.
Henny gaat de werkgroep Tuin- en begraafplaatsonderhoud versterken.
Heel fijn, we zijn blij met alle hand- en spandiensten van onze vrijwilligers!

MEDEDELING I.V.M. CORONAVIRUS

Kerkdiensten

De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen.
Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden.
Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren.
De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden.

OPNIEUW EEN WOORD TER BEMOEDIGING (12 OKTOBER 2020)

 

Berichten


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”
Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 – 5324160.
Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413 – 363315.
 

KERKBALANS 2020
Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN              
Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur – 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.
Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073 – 5323870 of Diny Timmermans 073 – 5322084.


OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS
De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.
In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.
In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!


TORENBEKLIMMING - KERKMUSEUM - RONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Frans Rovers
tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508
of e-mail: torenmuseum@gmail.com


RESTAURATIE KERKGEBOUW
Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL 65 RABO 01158 152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.
 

TORENKLANKEN
Allerlei informatie vindt u ook in Torenklanken, een blad dat eens in de 2 of 3 weken verspreid wordt in Geffen. U kunt het ook digitaal bekijken: klik hier


PAROCHIEMAGAZINE
De parochie geeft elk kwartaal een magazine uit met allerlei informatie over de parochie De Goede Herder en de 6 geloofsgemeenschappen: klik hier voor het laatste magazine.


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36