Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena, Geffen

Kapelvieringen
In de kapel is niet iedere vrijdagavond een viering.
Houd de publicatie op de kerk- en kapeldeur in de gaten voor de vieringen in de kerk en de kapel. Houd rekening met het opgeven van intenties als er geen viering is.
Er zijn vieringen in de kapel:
op de vrijdagen 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en op 1, 15 en 29 december.


Vertrek pastoor Ouwens
We betreuren het, dat pastoor Ouwens het besluit heeft moeten nemen om zijn priesterlijk ambt neer te leggen. Jammer genoeg hebben we geen officieel afscheid van hem kunnen nemen. Wij danken pastoor Ouwens voor zijn inzet voor de Geffense geloofsgemeenschap, met name in de uitvaartvieringen en de vrijdagavondmissen. Wij wensen hem een goede, nieuwe levensinvulling toe, met steun en kracht van mensen om hem heen.

------------------------------------------

Vieringen in Geffense kerk via livestream te volgen

De vieringen van zondagmorgen 09:30 uur worden uitgezonden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur.
U kunt ze volgen via deze link: Livestream vieringen Geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena Geffen
U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: geffen parochie dgh  (klik daarna op het bovenste resultaat het 'rondje met Geffense kerk').

------------------------------------------

We zijn een bloeiende gemeenschap, nauw verwant met alle inwoners van het dorp Geffen. Tot 2015 waren we een zelfstandige parochie met eigen pastoors en (in vroegere tijden) kapelaans. Nu worden de diensten verzorgd door het pastoraal team van parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze parochie of via deze link: pastoraal team.

De informatie over onze kerngroepen bestuur en pastoraat als ook de financiële aangelegenheden vindt u onder het kopje "over ons".

Het parochiecentrum, wat nu nog in de pastorie is ondergebracht, kunt u bereiken onder telefoonnummer: 073 5321216. Meestal is er iemand aanwezig op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen tot 10:30 uur. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Ons e-mailadres is: info@geffendgh.nl

Andere informatie: onder het kopje "info" treft u gegevens aan hoe te handelen bij vragen over sacramenten, ziekte en afscheid.
Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder "vieringen".
Nieuws en berichten onder "actueel" en alle informatie over onze vrijwilligers onder "werkgroepen".

 

Onze kerk is een van de oudste in noordoost Brabant. De toren werd gebouwd in 1450. Het verhaal door de jaren heen vindt u onder het kopje "historie", waar ook informatie te vinden is over gedane restauraties, het kerkmuseum en rondleidingen.

 

Belangrijk is zeker dat dagelijks van 9:00 tot 16:00 uur onze kerk open is voor bezinning, gebed en het opsteken van een kaarsje bij Maria.

Wees van harte welkom!


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Kloosterstraat 2
5386 AS Geffen
073 – 532 12 16
info@geffendgh.nl


Rekeningnummer algemeen:
NL09 RABO 0115 8031 49

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL86 RABO 0115 8072 92

Rekeningnummer restauratie:
NL 65 RABO 01158 152 36